Den 4-5 november arrangeras Kustmöte 2015 i Göteborg. Temat i år är hållbar utveckling längs kuster och vattendrag. Målgruppen för mötet är de som i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden. Arrangörer är Statens geotekniska institut, SGI och Erosionsskadecentrum.

Läs mer på SGI:s webbplats