Från den 2 juli blir det tillåtet för villa- och småhusägare att bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementsbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov, det som i folkmun har döpts till ”Attefallshus” efter den ansvarige ministern Stefan Attefall.

Det är dock viktigt att understryka att reglerna kring strandskydd och dispens inte ändras genom denna reform, de nuvarande bestämmelserna om strandskydd gäller även när man vill bygga Attefallshus. Trots att bygglov inte behövs måste man alltså ansöka om strandskyddsdispens i samma utsträckning som tidigare.