Mikael är utvecklingsdirektör i Region Skåne sedan 2011, han har tidigare bl.a. varit ordförande för nationella Föreningen för Samhällsplanering och direktör för Öresundskommittéen. Hans förordnande som ledamot och representant för regionerna löper uppdragstiden ut.