Mats är riksdagsledamot från Jönköpings län sedan 2014, suppleant i Civil- och Försvarsutskotten. Mellan 2010 och 2014 var Mats ordförande för kommunstyrelsen i Jönköpings kommun. Hans förordnande som ledamot i delegationen och representant för riksdagen löper uppdragstiden ut.