Kerstin Cederlöf är ställföreträdande generaldirektör, chefsjurist och chef gd-stab på Naturvårdsverket. Hennes förordnande som ledamot i delegationen löper uppdragstiden ut.