Strandskyddsdelegationens arbete börjar gå mot sitt slut och betänkandet är snart på väg till tryck. Se några av ledamöterna beskriva hur arbetsprocessen har gått till och vad det resulterat i.