På regeringens webbplats presenteras remissvar på Naturvårdsverkets och Boverkets översyn och
utvärdering av strandskyddsreglerna.

Läs mer på regeringens webbplats