Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i länet. Länsstyrelsens uppfattning är att tillsynen är för liten i förhållande till behovet. Kommunerna har sedan 2009 ansvar för all strandskyddstillsyn, förutom i områden med bland annat naturskydd.

Läs Länsstyrelsen i Västra Götalands rapport här