Ny interaktiv utbildning på webben förklarar vad som gäller

Vad är strandskyddet för dig? Många har åsikter om reglerna som förbjuder byggande och andra åtgärder längs våra stränder utan särskild dispens från myndigheterna. Oavsett vilken inställning man har är det viktigt att känna till vad som gäller, i synnerhet för alla som bor på, äger eller vill exploatera mark på strandskyddat område. Det aktualiseras än mer av införandet av så kallade ”Attefallshus”, för vilka man fortfarande behöver dispens för att bygga på strandskyddat område. Därför lanserar Strandskyddsdelegationen nu en webbutbildning för allmänheten, där vem som helst på ett lättillgängligt sätt kan bekanta sig med strandskyddsreglerna.

Strandskyddet på 20 minuter

Den interaktiva webbutbildningen tar 20-30 minuter att gå igenom och finns på www.strandskyddsdelegationen.se. Den kommer även att läggas upp i anslutning till information om strandskydd på kommuners, länsstyrelsers och andra myndigheters sajter. Användaren klickar sig fram genom olika avsnitt som berättar om reglerna, vem som bestämmer, vilka villkor som gäller för att dispens ska beviljas och hur man bär sig åt om man vill vidta en åtgärd på strandskyddat område.

– En av Strandskyddsdelegationens målsättningar är att öka legitimiteten för tillämpningen av strandskyddsreglerna runtom i landet. Därför vill vi göra det enkelt för människor att ta reda på lite mer om strandskyddet, dess syften, vad det innebär, hur man söker dispens och vad man kan få dispens för. Via en interaktiv utbildning på nätet hoppas vi nå ut brett med denna kunskap, säger Lärke Johns, Strandskyddsdelegationens ordförande.

http://youtu.be/isMLnmoWnkg finns en presentationsvideo om utbildningen. Själva utbildningen kommer man direkt till via www.strandskyddsdelegationen.se/larmer.

Vi har även tagit fram en mer omfattande webbutbildning (som kräver inloggning) för de som i sitt arbete i den offentliga förvaltningen kommer i kontakt med strandskyddsreglerna.