Strandskyddsdelegationens webbsändning går igenom vad som gäller från 1 september

Från och med den 1 september 2014 gäller nya regler för strandskyddet. Länsstyrelserna får nu möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag ifall ett område har liten betydelse för att värna den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till stränderna. Som liten sjö räknas sjöar på omkring en hektar eller mindre och som litet vattendrag räknas sådana med en bredd på omkring två meter eller mindre.

För att informera om de nya reglerna och klargöra vad de innebär i praktiken har Strandskyddsdelegationen producerat en webb-tv-sändning som kan ses på www.strandskyddsdelegationen.se/1-sep och som varar 36 minuter. På http://www.strandskyddsdelegationen.se/nyheter/naturvardsverket-om-nya-strandskyddsregler finns även en intervju med Naturvårdsverkets miljöjurist Olof Ekström om de nya reglerna.

– I vår webbsändning går vi igenom lagändringen och dess olika delar och försöker ta reda på hur de nya reglerna kommer att uttolkas. Sedan måste man ha förståelse för att detta, som med all lagstiftning, kan ta lite tid att komma på plats. Det är viktigt att länsstyrelserna får allt nödvändigt stöd i denna process och där försöker vi hjälpa till bland annat med denna informationsfilm, säger Lärke Johns, Strandskyddsdelegationens ordförande.

Kommande uppdatering av webbutbildning

Delegationens två interaktiva webbutbildningar riktade mot allmänheten respektive tjänstemän i offentlig förvaltning (se www.strandskyddsdelegationen.se/stod-och-verktyg/webbutbildningar) kommer inom kort att uppdateras för att ta hänsyn till de ändrade reglerna.