Miljö- och jordbruksutskottet anser att förutsättningarna för byggande och boende i strandnära områden på landsbygden behöver förbättras. Läs mer på riksdagen.se.