Det perfekta strandskyddet – finns det och är vi i så fall på rätt väg? Den frågan ställer Lantmäteriet till en namnkunnig panel med företrädare för olika intressen vid ett Almedalsseminarium den 1 juli, kl 14.00-15.00. Bland paneldeltagarna finns Strandskyddsdelegationens ordförande Lärke Johns.

Samtalet kommer att röra sig kring de konflikter som strandskyddet ofta omges av, där stad ställs mot landsbygd, människa mot natur, stat mot kommun och medborgare mot myndighet. Man kommer diskutera de förbättringsinitiativ som pågår och huruvida de siktar rätt. Lantmäteriet kallar det hela en halvtidsavstämning i jakten på det perfekta strandskyddet.

Seminariet bör locka alla de med ett intresse för strandskyddsfrågan som befinner sig i Almedalen.  Som åhörare kommer man att vara välkommen att ge perspektiv, inspel och komma med frågor under samtalets gång. Seminariet är öppet för alla och det är först till kvarn som gäller. Det går inte att föranmäla sig.

Tid: Tisdag den 1 juli, kl 14.00-15.15

Plats: Strand Hotell Visby, Best Western

Mer information finns på: http://www.lantmateriet.se/almedalen2014.