Strandskyddsdelegationen välkomnar till kunskapsseminarium på temat Det börjar med vatten den 23 april i Kristianstad Vattenrike. Under eftermiddagen kommer vi att göra vattenekologi begripligt även för dig som inte själv är biolog samt diskutera hur vi kan bevara naturens resurser och samtidigt utveckla ett område. Vi tar tempen på hur exploatering kan påverka den biologiska mångfalden i vatten och ger en inblick i rådande rättspraxis vad gäller tillämpningen av strandskyddreglerna. Seminariet vänder sig till strandskyddshandläggare och andra i offentlig sektor som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet.

Seminariet äger rum i Kristianstad Vattenrike, ett av de Biosfärområden som Unesco har utsett till modeller för hållbar utveckling. Under seminariet får du reda på hur man arbetar med hållbar utveckling inom svenska Biosfärområden. Kristianstad kommun ger också konkreta exempel på hur de arbetar med vattenvärden och använder dialog och samverkan för att skydda, utveckla och främja ett hållbart utnyttjande av naturen.

Medverkar gör Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Vattenriket på Kristianstad kommun, Göran Blom från Naturvårdsverket, Erik Törnblom, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten samt Eveline Savik, jurist på Strandskyddsdelegationens kansli.

Tid och plats

Tid: 23 april 2014, kl. 14.00–16.30

(Kaffe serveras från 13.30)

Plats: Naturrum Vattenriket,

Härlövsängaleden 2, Kristianstad

(cirka 400 m från stationen i Kristianstad)

Praktisk information och anmälan

Kaffe serveras från kl.13.30. Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kronor. Platsen kan överlåtas till en kollega.

Välkommen att anmäla dig till seminariet här

Vi vill ha din anmälan senast den 16 april 2014.

Om Strandskyddsdelegationens kunskapsseminarier

Med kunskapsseminarierna vill Strandskyddsdelegationen bidra till att stärka kompetensen hos dem som arbetar och kommer i kontakt med frågor som rör strandskydd. Har du synpunkter på innehåll, uppslag på teman till kommande seminarier eller vill att vi samverkar kring ett seminarium lokalt är du välkommen att kontakta oss på Strandskyddsdelegationens kansli: s.strandskyddsdelegationen@regeringskansliet.se

Anmälan kunskapsseminarium

Välkommen att anmäla dig till seminariet här