I regeringens planerade propositioner och skrivelser för våren 2014 tas strandskyddet upp i punkt 161.

Läs mer på regeringens webbplats