I ett yttrande riktar Justitiekanslern allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Gotlands län för bristande strandskyddstillsyn. Länsstyrelsen har efter översyn av sina rutiner sedan februari i år ändrat sitt förfarande för att nu bättre kunna utföra tillsyn. Bland annat tar man numera in kopior på samtliga bygg- och marklov som ges inom strandskyddat område som omfattas av naturreservat Gotlandskusten. Länsstyrelsen anser att detta kommer leda till en effektivare tillsyn.

På Justitiekanslerns hemsida kan du läsa yttrandet i sin helhet