Den 17 juni 2014, kl 1300-16.00 håller Strandskyddsdelegationen ett nytt webbseminarium på tema särskilda skäl. Det sänds direkt på www.strandskyddsdelegationen.se/sarskildaskal. En av föreläsarna under seminariet är Johan Larsson, kommunjurist på Vaxholms stad. Inför seminariet passade vi på att ställa tre snabba frågor till honom.

Varför ett seminarium om just särskilda skäl?
– Sedan de särskilda skälen definierades i lagstiftningen har det blivit än viktigare att ha en bra förståelse för vad skälen innebär och när de kan tillämpas. En annan viktig fråga är hur de särskilda skälen relaterar till andra bestämmelser som är styrande vid dispensprövning och upphävande.

Vad kommer vi att få ta del av den 17 juni?
– Det som jag tror kommer att vara av störst intresse är just sammanhanget – var i processen kommer de särskilda skälen in? Andra spännande frågor vi kommer att ta upp är hur man avgör när ett område kan anses väl avskilt från strandområdet, vad innebär begreppet ”ianspråktaget”?

Varför får vi inte missa seminariet?
– Det kommer att ge en bra introduktion till de särskilda skälen på ett praktiskt användbart sätt och med exempel hämtade ur verkligheten. Vi kommer också att berätta om ett par situationer där det särskilda skälet 7 kap. 18 c § p. 6 ”annat mycket angeläget intresse” har tillämpats. Det är spännande eftersom lagstiftaren inte har gett några exempel i förarbetena.

Du kan läsa mer om webbseminariet här.