Se bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan svara på Nina Lundströms (c) interpellation i riksdagen, samt den efterföljande debatten.

Se debatten i efterhand här