Den 2 juli träder regelförenklingar i kraft som innebär att  villa- och småhusägare bland annat kan bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementsbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov. De nuvarande bestämmelserna om strandskydd gäller dock även för åtgärder som omfattas av de nya förslagen. Trots att bygglov inte behövs kommer man fortfarande behöva ansöka om strandskyddsdispens i samma utsträckning som tidigare.

Läs mer om förenklat byggande och komplementbostadshus, så kallade ”Attefallshus”, på regeringens hemsida.

Vill du lära dig mer om strandskydd? Missa inte att gå någon av våra interaktiva webbutbildningar.