I slutet av november höll Strandskyddsdelegationen sitt första kunskapsseminarium då Naturvårdsverket och Boverket presenterade sin utvärdering och översyn av det nya regelverket för strandskydd.

Intresset var stort med 75 deltagare på plats i Stockholm. Eftersom ännu fler än dem som kunde komma har visat sitt intresse, har vi här lagt ut denna film av seminariet i sin helhet.

Se filmen från seminariet 131129