Naturvårdsverket och Boverket har tillsammans gjort en översyn och utvärdering av strandsskyddsreglerna. Rapporten innehåller även förslag till lättnader i skyddet för mindre sjöar och vattendrag.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats