Se klimat- och miljöminister Åsa Romson svara på Fredrik Chistenssons (c) interpellation i riksdagen, samt den efterföljande debatten.

Se debatten i efterhand här