En regeringsproposition den 20 mars öppnar för möjligheten att utan bygglov bygga ett så kallat Attefallshus, men reglerna kring strandskydd och dispens ändras inte. Regelförenklingarna innebär att villa- och småhusägare bland annat ska kunna bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementsbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov. De nuvarande bestämmelserna om strandskydd gäller dock även för åtgärder som omfattas av de nya förslagen. Trots att bygglov inte behövs kommer man alltså fortfarande behöva ansöka om strandskyddsdispens i samma utsträckning som tidigare.

Läs mer om förenklat byggande och komplementbostadshus, så kallade ”Attefallshus”, på regeringens hemsida.

Ladda Ned

Regeringens proposition 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov