I Naturvårdsverkets sammanställning till regeringen framgår att det utvidgade strandskyddet efter översynen har minskat från 6 600 km2 till 5 100 km2. Största delen av arealen var strandskyddad även före översynen, men ca 17 % utgörs av nya områden.