Den 12 juni 2014 arrangerar Strandskyddsdelegationen arenakonferensen Ett strandskydd – flera perspektiv. Den här dagen vänder sig till dig som genom din yrkesroll inom offentlig förvaltning, bransch- och intresseorganisationer eller regionala tillväxtorgan kommer i kontakt med strandskyddsreglerna och deras tillämpning.

Konferensen erbjuder möjligheter till dialog om tillämpningen av strandskyddsreglerna och utbyte av erfarenheter med andra verksamma inom området. Fokus ligger på problemlösning och på arbete med deltagarnas goda exempel. Vad kan vi lära av dessa positiva erfarenheter och hur kan vi ytterligare förbättra och effektivisera tillämpningen av strandskyddsreglerna?

Strandskyddsdelegationen arbetar bland annat genom fyra arbetsgrupper: Tillämpning, Tillsyn, Tillväxt och Öppna Data. Som deltagare kommer du att träffa representanter från arbetsgrupperna, få en inblick i de frågeställningar som de arbetar med och komma med förslag och idéer kring hur tillämpningen av strandskyddsreglerna kan fortsätta att förbättras.

Tid och plats

Tid: 12 juni 2014, kl 09.15–17.00

Plats: Eventsalen, Quality Hotel Friends,

Råsta Strandväg 1, Solna

Konferensen är kostnadsfri, men vi begränsar antalet platser för respektive målgrupp för att vara säkra på att belysa alla perspektiv.

Den 28 maj var sista anmälningsdagen, anmälan till konferensen är nu stängd.

Program för dagen

(Cirkatider)

Från 9.15  Registrering, kaffe och fralla

9.30  Information för morgonpigga

 • Strandskyddsreglerna på 15 minuter
 • Lansering av Strandskyddsdelegationens webbutbildningar
 • Information om övriga utbildningar och aktiviteter

10.00 Konferensstart
Välkomna till Strandsskyddsdelegationens Aarenakonferens!
Lärke Johns, ordförande för Strandskyddsdelegationen
Jan-Olov Westerberg, överintendent vid Naturhistoriska Riksmuseet

10.15 Arbetspass 1: Mitt perspektiv på strandskyddsreglernas tillämpning

10.55 Våra värdefulla stränder – delegationens uppdrag satt i kontext
Mattias Johansson, stabschef, Miljödepartementet
Anders Josephsson, politisk sakkunnig, Socialdepartementet

11.20  Inspirerande lösningar
Presentation av två lyckade fall från verkligheten

11.30  Arbetspass 2: Goda exempel som ger resultat
Analys för att identifiera framgångsfaktorer

12.00  Lunch

12.45 Arbetspass 3: Goda exempel som ger resultat, forts

14.45 Kaffe och bensträckare

15.00  Arbetspass 4: Lösning av nyckelfrågor

 • Introduktion av Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper
  Lasse Lindén, förbundsdirektör, Fyrbodals kommunalförbund
  Lars Hägg, verksamhetsarkitekt, Lantmäteriet
  Kristina Höök Patriksson, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götaland

  Jan Molde, Länsstyrelsen Jämtland
 • Inspel till hur arbetsgruppernas nyckelfrågor kan lösas

16.45 Summering av dagen
Lärke Johns och Jan-Olov Westerberg summerar dagen och berättar om vidare steg

17.00 Konferensen slut