En dag i engagemangets och problemlösningens tecken

Den 2 april anordnade Strandskyddsdelegationen en uppstartskonferens för delegationens arbetsgrupper.

Inom ramen för delegationens uppdrag arbetar fyra arbetsgrupper med varsitt specifikt fokusområde: tillväxt, tillsyn, tillämpning och öppna data. I grupperna deltar personer ifrån kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Uppstartskonferensen gav grupperna en möjlighet att planera sitt kommande arbete under en dags intensivt fokusering samt ett tillfälle att koordinera sig med övriga grupper. Strandskyddsdelegationens ordförande Lärke Johns betonar vikten av dagen:

- För delegationen är det viktigt att kompetens samverkar på tvärs genom organisationsgränserna. Vi har fyra prioriterade arbetsområden och fyra kvalificerade arbetsgrupper som idag fått skjuts in i arbetet.

Sara Helmersson ingår i Strandskyddsdelegationens arbetsgrupp för Tillsyn. Till vardags är hon bygg- och miljöchef på Bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun. Sara beskriver uppstartskonferensen som en intensiv dag, med högt tempo och intressanta diskussioner. Om det kommande arbetet för arbetsgruppen tillsyn säger hon:

- Förväntan är att vi kommer fram i de idéer vi har ringat in – och att vi kan leverera ett väl avvägt resultat. Jag har också en förväntan om att inspelet från lokalplanet vad gäller både tillsyn och prövning kommer att tas omhand.

Strandskyddsdelegationens ordförande Lärke Johns är sammanfattningsvis nöjd med utfallet.

- Dagen har gått i engagemangets och problemlösningens tecken. Grupperna har slagit ihop sina kloka huvuden och koordinerat sig med varandra. När dagen nu är slut har vi ett antal första idéer på bordet om hur tillämpningen av strandskyddsreglerna kan förbättras. Vi är bara i början av processen och det är komplex materia som arbetsgrupperna gripit tag i, men det har börjat mycket lovande, tycker jag.

Under arbetets gång kommer du att kunna ta del av arbetsgruppernas resultat och framtagna material via Strandskyddsdelegationens hemsida.