10 Villkor

Behövs villkor i dispensbeslutet för att säkerställa strandskyddets syften?

När du gör den här bedömningen ska du alltså tänka på att villkor inte får gå längre (kräva mer av den enskilde) än vad som krävs för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.