1 Prövningsinstans

Först måste du ta ställning till om ansökan skickats till rätt myndighet: kommunen eller länsstyrelsen.

Gäller dispensen något av följande:

  • Byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg?
  • Ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun?