2 Är platsen strandskyddad?

När du är säker på vem som beslutar, ska du pröva om strandskydd råder på platsen. Detta kan vara lite knepigt eftersom det regleras i lag, länsstyrelsebeslut och detaljplaner. Det kan också finnas gamla beslut att ta hänsyn till. Kontrollera med din länsstyrelse eller kommunen om du är osäker.

Ligger den sökta åtgärden inom strandskyddat område?